Podium Circulair
Podium Circulair

Cultuur inspireert

Podium Circulair wil de rol van kunstenaars in de opbouw van een circulaire samenleving versterken. Het streven naar een circulaire samenleving vraagt om een ware cultuuromslag. Kunstenaars kunnen die versnellen door hun creativiteit in te zetten en zo hun maatschappelijke positie en inkomen verbeteren.

We willen een actief, lerend netwerk realiseren waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld en de resultaten worden gedeeld met het publiek. Daarbij kiezen we voor verbinden, denken door te doen, positieve ervaringen laten zien, sturen op impact. We willen uitdagen, inspireren, zoeken, verbeelden, de ruimte opzoeken. Geen regels vooraf, maatwerk leveren, niet-moeten, scheppen. Met als uitkomst veelsoortige presentaties die hun eigen functie hebben in de netwerken van de makers en die door Podium Circulair worden samengebracht in een programma waar professionals en publiek elkaar ontmoeten.

Kap bomen inspireert tot nieuwe ideeën bij De Kleine Aarde

Onlangs zijn er 2200 populieren langs de A2 gekapt. Doorgaans wordt dergelijk hout naar China en India geëxporteerd. Om het hout van de gekapte bomen in Brabant te houden is het project www.wehoudenjulliehier.nlopgezet. Op 16 april komen ondernemers, kunstenaars, activisten en buurtbewoners samen bij De Kleine Aarde in Boxtel om ideeën en mogelijkheden te verzamelen rondom het gebruik van het hout, het landschap en de relatie tussen mens en natuur.

De van oorsprong Brabantse architect/kunstenaar Elmo Vermijs (The Turn Club), ondernemer Job Wittens (Peppelhout/Brabantse Populieren Vereniging), activist Peter de Koning (The Turn Club) en cultuurondernemer Merlijn Twaalfhoven (The Turn Club) leiden het gesprek dat het begin is van een traject van ontmoetingen dat uiteindelijk op 2 en 3 oktober samenkomt in “De Proeftuin”, een tweedaags event waar nieuwe, vindingrijke en creatieve ideeën voor hout, landschap en circulaire economie worden gepresenteerd en gedeeld.

Relatie tussen mens, bos en hout

Elmo Vermijs is gespecialiseerd in ontwerpen die de mens verbinden met het landschap en ingaan op kringlopen en hergebruik. “We leven in een tijd van transitie, een tijd waarin de mens vooral met zichzelf in gesprek is en niet zozeer met zijn omgeving. Die omgeving, het landschap zal de komende decennia ingrijpend veranderen. Als kunstenaar/ontwerper onderzoek ik hierin de stem van het bos, een boom en hout. Hoe ziet het toekomstige landschap eruit?”

Peppelhout

Hoe kunnen we de kenmerkende populieren van het Brabantse landschap een nieuw leven geven? Het project Peppelhout wil de oogst van populieren benutten om inwoners en burgers bewust te laten worden van de cultuurhistorische betekenis van de populier (verleden) en de potentie wat betreft snelle groei en CO2 opslag dankzij toepassing in de interieur- en bouwsector (toekomst). Job Wittens: “Hoe onderschat maar ook onschatbaar is de waarde van de populier voor ons landschap en onze leefomgeving? Het antwoord op die vraag willen we op dinsdagavond 16 april gaan zoeken.”

Circulair

De avond en het tweedaagse event in oktober zijn het initiatief van de Stichting Podium Circulair die kunst, ecologie en economie wil laten samenwerken aan de ontwikkeling van een circulaire samenleving. “Een circulaire samenleving is de basis voor een duurzame ontwikkeling en voor het beperken van klimaatverandering. Dit vraagt dus om innoveren, van elkaar leren en werken aan impact, in de technologie en zeker ook in ons gedrag. Kunst en kunstenaars kunnen hierin een belangrijke rol vervullen”, aldus Wim Claessen, initiatiefnemer van de stichting. Voor het komende traject is een samenwerking aangegaan met The Turn Club, een collectief van kunstenaars, denkers en ondernemers dat is opgericht door componist Merlijn Twaalfhoven die de avond zal leiden. Podium Circulair organiseert sinds 2015 discussiebijeenkomsten met kunstenaars, publiek en afgevaardigden uit uiteenlopende domeinen, steevast afgesloten met een reflectie door Cultuurhistoricus en Brabantkenner dr. Gerard Rooijakkers.

Podium Circulair: TurnNight
Dinsdag 16 april

Sprekers Merlijn Twaalfhoven, Elmo Vermijs, Job Wittens, Peter de Koning

Column: Gerard Rooijakkers

Afsluiting Nic Castle (dichtkunst)

Presentatie en regie: Merlijn Twaalfhoven.

Locatie: De Kleine Aarde in Boxtel, Klaverblad 13, 5283 TV Boxtel

Datum: dinsdag 16 april van 19.00 – 21.30 uur

Inkomst: € 15,00 eenheidsprijs, studenten € 5,00, beide inclusief BTW.

Aanmelden: frida@podiumcirculair.nl.

 

 

  • 09-4-2019
  • Nieuws

Opinie Merlijn Twaalfhoven en Tabo Goudswaard

NIEUWS

Op 30 maart jl. publiceerde Brabants Dagblad een opiniërende bijdrage van Tabo Goudswaard en Merlijn Twaalfhoven waarin zij hun visie deelden over de rol van de kunstenaar in een tijd die bol staat van onzekerheden. Tijdens onze bijeenkomst op dinsdag 16 april is te ervaren hoe we onzekerheid een stoel en een smoel kunnen geven.

"In Nederland is er de laatste jaren een groeiende beweging van ervaren kunstenaars en ontwerpers die zich niet richten op hun volgende première in de schouwburg of opening in het museum, maar bewoners interviewen,onzichtbare relaties in kaart brengen en samenkomsten ontwerpen waarin verhalen vorm krijgen en vraagstukken van deze tijd aangepakt worden".

Lees het hele artikel hier. 

 

  • 30-3-2019
  • Nieuws

Podium Circulair & The Turnclub: We houden jullie Hier

Hoe versterken we de relatie tussen natuur, de mens en het cultuurlandschap? Luister naar het moedige plan om het hout van de kenmerkende populieren van het Brabantse landschap een nieuw leven te geven. En sluit je aan bij de zoektocht van een kunstenaar naar de relatie tussen mens, bos en hout. SAM...

Lees meer

De weg naar natuurinclusieve landbouw

“Luilekkerland bestaat”, zo vatte Gerard Rooijakkers de verhalen van Wouter van Eck en Harrie Vissers tijdens de bijeenkomst van Podium Circulair op woensdag 23 januari samen. De lezingen van zowel Wouter als van Harrie waren toch vooral inspirerend en brachten veel duidelijkheid over vooral de voor...

Lees meer

Proeftuin 2019

Tijdens Proeftuin 2019 in het najaar 2019 brengen we een aantal circulaire projecten projecten bij elkaar in het programma Proeftuin 2019. Aan de hand van projecten van Podium Circulair en producties van derden gaan we reflecteren, analyseren en concluderen. Met als uitkomst veelsoortige presentatie...

Lees meer

Kunst en het circulaire bouwen

Op woensdagavond 23 mei a.s. stond het programma van Podium Circulair in het teken van Circulair Bouwen. Technologisch kan het, duurzaam bouwen, circulaire materialen zijn beschikbaar, maar laat de bouwwereld zich zo snel en makkelijk transformeren, is de vraag die voorstaat. Mantijn van Leeuwen (di...

Lees meer