Landschapstriënnale 2020

Het regionaal netwerk/nationaal landschap Het Groene Woud is initiatiefnemer van talrijke projecten en programma’s. Zo zijn de ontwikkeling van Van Gogh National Park en de Landschapstriënnale 2020 zvan groot strategisch belang voor de regio en wordt het Groene Woud gastregio van de Landschapstriënnale 2020. De Landschapstriënnale is een driejaarlijkse manifestatie die het Nederlandse landschap en de toekomst ervan nationaal en internationaal in de schijnwerpers zet voor burgers en professionals.

De Landschapstriënnale is gericht op verleden, heden en toekomst van het Nederlandse cultuurlandschap. De Triënnale speelt zich altijd af in gebieden die een geleidelijke en/of ingrijpende verandering doormaken zodat het programma kan bijdragen aan het gezamenlijke gesprek over de beoogde landschappelijke kwaliteit. De Landschapstriënnale werkt volgens een flexibele format, waarin ruimte is voor excursies, seminars, presentaties, voorstellingen en debatten. Het programma omvat daardoor een groot aantal zeer uiteenlopende activiteiten voor allerlei verschillende doelgroepen: burgers en professionals, grondeigenaren en beheerders, bestuurders in de publieke sector, maatschappelijke organisaties en bedrijven. In de maanden van het evenement worden veel mensen in de gelegenheid gesteld het landschap van een bepaald gebied te verbeelden, te bezoeken, te bespreken, te omarmen. Zo brengt de Triënnale het landschap dichterbij de mensen en voedt ze het besef dat de kwaliteit van het landschap een collectieve inspanning vergt.

Tientallen partners werken mee aan de opzet van een breed programma.Het culturele aspect speelt in de invulling en uitvoering van de Landschapstriënnale een belangrijke rol en Podium Circulairdraagt hieraan bij.