Week van de Circulaire Economie

Wellicht weet je het al lang, maar we willen je toch graag wijzen op een zeer interessant online evenement dat volgende week plaatsvindt en waar Podium C ook een bescheiden rol in heeft, namelijk De Week van de Circulaire Economie.

Gedurende deze week zijn er honderden online evenementen, georganiseerd door betrokken bedrijven en instanties, waarvan er veel openbaar en zelfs gratis toegankelijk zijn als je je vooraf aanmeldt. Bekijk voor meer info en de bomvolle weekplanning deze site: https://deweekvandecirculaireeconomie.nl

De sessies van bouwbedrijf Heijmans zijn niet toegankelijk voor publiek, maar zijn er intern wel op gericht om de medewerkers en hun (keten)partners verder te helpen richting 100% circulair bouwen. Heijmans is zich ervan bewust dat als het bedrijf de ambitie wil waarmaken om in 2023 100% circulair te zijn, daar draagvlak voor moet zijn in alle lagen van het bedrijf, van bouwplaats tot hoofdkantoor. Podium C heeft met Heijmans gewerkt aan een verrassend, intern project dat zich ontvouwt tijdens de Week van de Circulaire Economie. Volgende week vrijdag meer nieuws daarover!

Wat ook een interessante sessie belooft te worden is het event op maandag 1 februari over Circulair Bouwen. Georganiseerd door ProRail en met bijdragen van onder meer Jan Jongert van SuperUse en Stan Kerkhofs van Rijkswaterstaat:

https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/circulair-bouwen-2/

Veel plezier volgende week!

Matthijs Bosman, regisseur Podium C

?