PARKWEG65

Bidbook Parkweg65

Medio dit jaar werd Podium C door de vereniging Samen Voor Vught uitgenodigd om over haar plannen en ideeën voor de PARKWEG65 van gedachten te wisselen. Kort samengevat, om deze ontwikkeling te steunen en samen te werken. Welke oplossing er voor de N65 ook gekozen zal worden, deze zal te allen tijde moeten voldoen aan actuele eisen, voorkeuren en wensen uit oogpunt van klimaatbestendig wonen en werken, een toekomstbestendige landbouw in een vitaal buitengebied en een robuust natuurnetwerk, kortom een duurzame leefomgeving.

Dus niet onderzoeken hoe we het verkeer zo goed en zo snel mogelijk richting een nieuwe snelweg kunnen sturen, maar hoe we nut en noodzaak van het omdenken van deze “snelweg“ naar een PARKWEG65 kunnen sturen aan de hand van de nieuwe ontwikkelingen en denkbeelden op het terrein van economie, klimaatadaptatie, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Bidbook Parkweg65
?