Onze missie

Organisatie

De organisatie van Podium Circulair opereert vanuit de uitdaging om kunst en economisch-maatschappelijke vraagstukken op een circulaire wijze met elkaar te verbinden tot een cultureel evenement. Podium Circulair wil een netwerk van instellingen en bedrijven doordringen van het nut van het inschakele...

Lees meer

Naar een duurzame samenleving

Podium Circulair wil de rol van kunstenaars in de opbouw van een circulaire samenleving versterken. Het streven naar een circulaire samenleving vraagt om een ware cultuuromslag. Kunstenaars kunnen die versnellen door hun creativiteit in te zetten en zo hun maatschappelijke positie en inkomen verbete...

Lees meer

Circulaire Economie

Door producten anders te ontwerpen worden minder grondstoffen gebruikt en kunnen producten beter worden gerecycled. Bedrijven werken op deze manier mee aan afvalbesparing en realiseren zo materiaal- en kostenefficiency. Zo wordt de uitputting van natuurlijke hulpbronnen voorkomen en wordt vervuiling...

Lees meer

Impact

Er is een wereld. En die raakt vol. Er zijn grondstoffen. En die raken op. Dat beseffen we. Velen denken na over hoe we spaarzamer en duurzamer met middelen om kunnen gaan. Wij ook. Door kunstenaars in te zetten in deze processen, worden bijzondere oplossingen gecreëerd. Podium Circulair wil geen ge...

Lees meer