Proeftuin 2019

Tijdens Proeftuin 2019 in het najaar 2019 brengen we een aantal circulaire projecten projecten bij elkaar in het programma Proeftuin 2019. Aan de hand van projecten van Podium Circulair en producties van derden gaan we reflecteren, analyseren en concluderen. Met als uitkomst veelsoortige presentaties die hun eigen functie hebben in de netwerken van de makers en die door Podium Circulair worden samengebracht in een breed programma waar professionals en publiek elkaar ontmoeten.Dit alles volgens de methode die Merlijn Twaalfhoven en zijn Turnclub hiervoor samen met Podium Circulair ontwikkeld heeft. Proeftuin 2019 is een opmaat richting 2020, het jaar waarin het Groene Woud de locatie is voor de vijfde, landelijke Landschapstriënnale, een (inter-)nationaal event waarin gedurende een maand de ontwikkeling van het landschap centraal staat. Deze vijfde nationale Landschapstriënnale en de ontwikkeling van het van Gogh Nationaal Park zullen een belangrijk culturele component kennen. Podium Circulair levert hieraan een bijdrage.