Impact

Er is een wereld. En die raakt vol. Er zijn grondstoffen. En die raken op. Dat beseffen we. Velen denken na over hoe we spaarzamer en duurzamer met middelen om kunnen gaan. Wij ook. Door kunstenaars in te zetten in deze processen, worden bijzondere oplossingen gecreëerd. Podium Circulair wil geen geïsoleerd initiatief zijn. We staan immers niet alleen als het gaat om de beweging naar een circulaire economie. Initiatieven op dit terrein vinden op elk niveau van de samenleving plaats – lokaal en mondiaal, regionaal en nationaal. Overal worden er stappen gezet om de urgentie van een circulaire economie en daarmee een duurzame samenleving aan de orde te stellen. Met één gemeenschappelijke stip aan de horizon: een leefbare wereld achterlaten voor allen die na ons komen.