Organisatie

De organisatie van Podium Circulair opereert vanuit de uitdaging om kunst en economisch-maatschappelijke vraagstukken op een circulaire wijze met elkaar te verbinden tot een cultureel evenement. Podium Circulair wil een netwerk van instellingen en bedrijven doordringen van het nut van het inschakelen van kunstenaars om tot innovaties te komen. De activiteiten van dit netwerk leveren verrassende presentaties op. Bovendien ontstaat door deze nieuwe samenwerkingsvormen het besef dat cultuur van toegevoegde waarde kan zijn om problemen aan te pakken. Op deze wijze inspireert kunst mensen om los te komen van bestaande paradigma’s en biedt Podium Circulair een platform voor kennisontwikkeling en het initiëren van nieuwe ideeën. Tegelijkertijd wil Podium Circulair tijdens bijeenkomsten en een jaarlijkse manifestatie laten zien hoe zij een circulaire omslag weet te realiseren van een lineaire naar een circulaire organisatie.

De organisatie van Podium Circulair wordt gevormd door

Kerngroep:

  • Wim Claessen, Projectleider
  • Jeroen Naaijkens, Programmamanager
  • Frida Rouppe van der Voort, Communicatie en Coördinatie

 

Projectleden:

  • Frans Verouden, Verduurzaming Culturele Festivals
  • Peter van Oers, Het Groene Woud
  • Marcel Linssen, Literair programma

 

Raad van Toezicht:

  • Nelleke van Wijk, voorzitter
  • Gerard Berkelmans, lid
  • Frans Föllings, lid