Kap bomen inspireert tot nieuwe ideeën bij De Kleine Aarde

Onlangs zijn er 2200 populieren langs de A2 gekapt. Doorgaans wordt dergelijk hout naar China en India geëxporteerd. Om het hout van de gekapte bomen in Brabant te houden is het project www.wehoudenjulliehier.nlopgezet. Op 16 april komen ondernemers, kunstenaars, activisten en buurtbewoners samen bij De Kleine Aarde in Boxtel om ideeën en mogelijkheden te verzamelen rondom het gebruik van het hout, het landschap en de relatie tussen mens en natuur.

De van oorsprong Brabantse architect/kunstenaar Elmo Vermijs (The Turn Club), ondernemer Job Wittens (Peppelhout/Brabantse Populieren Vereniging), activist Peter de Koning (The Turn Club) en cultuurondernemer Merlijn Twaalfhoven (The Turn Club) leiden het gesprek dat het begin is van een traject van ontmoetingen dat uiteindelijk op 2 en 3 oktober samenkomt in “De Proeftuin”, een tweedaags event waar nieuwe, vindingrijke en creatieve ideeën voor hout, landschap en circulaire economie worden gepresenteerd en gedeeld.

Relatie tussen mens, bos en hout

Elmo Vermijs is gespecialiseerd in ontwerpen die de mens verbinden met het landschap en ingaan op kringlopen en hergebruik. “We leven in een tijd van transitie, een tijd waarin de mens vooral met zichzelf in gesprek is en niet zozeer met zijn omgeving. Die omgeving, het landschap zal de komende decennia ingrijpend veranderen. Als kunstenaar/ontwerper onderzoek ik hierin de stem van het bos, een boom en hout. Hoe ziet het toekomstige landschap eruit?”

Peppelhout

Hoe kunnen we de kenmerkende populieren van het Brabantse landschap een nieuw leven geven? Het project Peppelhout wil de oogst van populieren benutten om inwoners en burgers bewust te laten worden van de cultuurhistorische betekenis van de populier (verleden) en de potentie wat betreft snelle groei en CO2 opslag dankzij toepassing in de interieur- en bouwsector (toekomst). Job Wittens: “Hoe onderschat maar ook onschatbaar is de waarde van de populier voor ons landschap en onze leefomgeving? Het antwoord op die vraag willen we op dinsdagavond 16 april gaan zoeken.”

Circulair

De avond en het tweedaagse event in oktober zijn het initiatief van de Stichting Podium Circulair die kunst, ecologie en economie wil laten samenwerken aan de ontwikkeling van een circulaire samenleving. “Een circulaire samenleving is de basis voor een duurzame ontwikkeling en voor het beperken van klimaatverandering. Dit vraagt dus om innoveren, van elkaar leren en werken aan impact, in de technologie en zeker ook in ons gedrag. Kunst en kunstenaars kunnen hierin een belangrijke rol vervullen”, aldus Wim Claessen, initiatiefnemer van de stichting. Voor het komende traject is een samenwerking aangegaan met The Turn Club, een collectief van kunstenaars, denkers en ondernemers dat is opgericht door componist Merlijn Twaalfhoven die de avond zal leiden. Podium Circulair organiseert sinds 2015 discussiebijeenkomsten met kunstenaars, publiek en afgevaardigden uit uiteenlopende domeinen, steevast afgesloten met een reflectie door Cultuurhistoricus en Brabantkenner dr. Gerard Rooijakkers.

Podium Circulair: TurnNight
Dinsdag 16 april

Sprekers Merlijn Twaalfhoven, Elmo Vermijs, Job Wittens, Peter de Koning

Column: Gerard Rooijakkers

Afsluiting Nic Castle (dichtkunst)

Presentatie en regie: Merlijn Twaalfhoven.

Locatie: De Kleine Aarde in Boxtel, Klaverblad 13, 5283 TV Boxtel

Datum: dinsdag 16 april van 19.00 – 21.30 uur

Inkomst: € 15,00 eenheidsprijs, studenten € 5,00, beide inclusief BTW.

Aanmelden: frida@podiumcirculair.nl.