ONZE MISSIE

Podium C

Podium C ziet het als taak om kunstenaars en social designers en de juiste veranderopgaves met elkaar te verbinden. 

Wie wil je als ondernemer, als overheid of als organisatie aan je zijde hebben in tijden van grote veranderingen? Iemand voor wie verandering vanzelfsprekend is.

ONZE MENSEN

Matthijs Bosman

Kunstenaars hebben de unieke kracht om de samenleving op een intrigerende manier richting verandering te duwen. Ik geloof dat kunstenaars dat podium nodig hebben en meer nog, dat de samenleving en het bedrijfsleven die kunstenaars nodig hebben.

Mail Matthijs

Wim Claessen

Alles begint met ambitie. Wim Claessen wil de transitie naar een duurzame samenleving een impuls geven. Door kunstenaars te betrekken bij circulaire processen in het bedrijfsleven, natuur, zorg, overheid en onderwijs. “De interventie van een kunstenaar zorgt voor inspiratie, beweging en besef”, aldus Wim.

Mail Wim

Frida Rouppe van der Voort

Hoe kan het beter, hoe kan het anders en hoe laten we de wereld leefbaar achter voor ons nageslacht. “In dit initiatief komen veel zaken samen die mijn hart raken”. Vanuit die betrokkenheid is Frida vanaf de start actief voor Podium C.

Mail Frida

ONZE PROJECTEN
Bidbook Parkweg65

Parkweg65 - Minder verkeer meer leven

Medio dit jaar werd Podium C door de vereniging Samen Voor Vught uitgenodigd om over haar plannen en ideeën voor de PARKWEG65 van gedachten te wisselen. Kort samengevat, om deze ontwikkeling te steunen en samen te werken. Welke oplossing er voor de N65 ook gekozen zal worden, deze zal te allen tijde moeten voldoen aan actuele eisen, voorkeuren en wensen uit oogpunt van klimaatbestendig wonen en werken, een toekomstbestendige landbouw in een vitaal buitengebied en een robuust natuurnetwerk, kortom een duurzame leefomgeving.

lees meer

Het ongebruikelijke als kernwaarde

Hoe geef je kunstenaars een betekenisvolle rol in de transities naar een duurzame wereld? Immers kunst inspireert tot nieuwe denkbeelden, leert grenzen verleggen en genereert verrassende ideeën. Een kunstenaar beschouwt immer het pionieren, het formuleren van een originele gedachte, het vormgeven van het ongebruikelijke en het verbeelden van het nu nog ondenkbare, als kernwaarden van zijn aanpak. Podium C heeft haar beleid omtrent die rol 'herijkt' in een actueel visiedocument. 

Onze visie in actie

Bomen over Bomen

Met het project Bomen over Bomen ambieert Podium C om substantieel meer bomen en struiken te planten in en om de gemeente Vught. In lijn met de visie en doelstellingen van Podium C (‘geef kunstenaars, muzikanten en designers een rol van belang bij transities naar een duurzame wereld’) werden de kunstenaars/ontwerpers Cathelijne Montens, Krijn Christiaansen en componist Bart van Dongen betrokken bij de voorstellen voor de uitvoering van het plan. 

lees meer

?